Mielieji klausytojai,

Džiaugiuosi sveikindamas Jus „Akordeono muzikos savaitėje“, kurios programa šiemet kaip niekada spalvinga ir nenuspėjama. Šių metų devizas: muzika arčiau mūsų… Šiais laikais, kai aplinkui nuolat tvyro informacinis triukšmas, norime atkreipti Jūsų dėmesį į gyvos muzikos svarbą. Tos mu­zikos, kuri gimsta visai šalia – vos per porą ar kelias dešimtis metrų nuo Jūsų. Tos pačios muzikos, kuriai nuolat ieškome naujų formų, naujų vietų, naujų garsų, naujų veidų ir naujų ausų – t.y. Jūsų! Būtent todėl šiais metais „Akordeono muzikos savaitė“ stebins ne tik programa ar atlikėjų meistriš­kumu, bet ir koncertų erdvių pasirinkimu bei netradiciniu įvaizdžiu, kurį sukūrė menininkė Jolita Vaitkutė.

Mes tikime muzika, kuri puoselėja taiką, gėrį, meilę, susižavėjimą, ta muzika, nuo kurios netenkame amo ar giliai susimąstome. Linkime ir Jums atverti širdį muzikai, skambančiai po atviru Vilniaus vasaros dangumi, ir pasinerti į malonumus.

Nuo malonumų liežuviui ir skanėstų pradėsime jau atidarydami „Akordeono muzikos savaitę“. „Beatos Virtuvės“ studijoje galėsite ne tik susipažinti su programos atlikėjais, bet ir pasivaišinti jų tautiniais patieka­lais, kuriuos gaminti padės žavioji Beata Nicholson. Kol renginio svečiai vaišinsis, atlikėjai dovanos savo muzikinius linkėjimus. Ši mugė – tarsi maži kąsneliai to, ką rasite visos savaitės muzikiniame meniu.

Praėjusiais metais Ženevoje užgimęs bendradarbiavimas su saksofo­nininkų kvartetu Signum sužydės pirmuoju mūsų bendru pasirodymu Lie­tuvoje. Koncerte „Rimti ir nerimti reikalai“ girdėsite originalius garsinius junginius, tiek įrėminančius, tiek išlaisvinančius akordeono ir saksofonų repertuaro horizontą. Palydėti vietoje nenustygstančių saksofonų virtuozų susitiksime su jaukiu norvegų duetu Julie&Andreas – virpinantys arfos ir bandoneono garsai pačiame „Piko valandos“ įkarštyje pasklis po Vilniaus geležinkelio stotį. Svajingai niūniuodami lopšinę atgimstančiam Stoties rajonui, nusikelsime į lietuvių mitologiją siurrealistiniame performanse „Žemė prašė, kad žmonės mirtų“. Akordeono ir balso kuriamoje pasakoje Tadas Motiečius ir Dovilė Kazonaitė atliks Felikso Bajoro „Sakmių siuitą“, apipintą mistinėmis improvizacijomis. Jų tikrai nestigs ir Gorka Hermosa bei Malandro Club pasirodyme po atviru dangumi Vilniaus mokytojų namų kieme. Ispanų ir baskų tautų ritmai bei melodijos, neabejoju, nepaliks abe­jingų nei didelių, nei mažų. O pačių mažiausių lauksime jau tradicija tapu­siame „Akordeonistų maratone“. Tai akordeono fiesta, galinti užtrukti net 7 ir daugiau valandų. Ir visa tai tik todėl, kad mes tikime muzika, esančia arčiau mūsų.

Linkiu Jums patirti naujų įspūdžių „Akordeono muzikos savaitėje“ ir puikiai praleisti laiką drauge su fantastiškais jos atlikėjais!

Martynas Levickis
Meno vadovas

Dear Music lover,

I am pleased to welcome you at the Accordion Music Week. This year the program is more colourful and unpredictable than ever. The Festival motto this year is “music closer to us” because today at a time when we are influ­enced by all the surrounding media and information, we want to draw your attention to the importance of live music, music that is being made in our very midst – a few or a dozen meters away. A kind of music where we – per­formers and promoters are constantly searching for new forms, new venues, new sounds, and new audiences! So this year Accordion Music Week will be a surprise for you not only by its program and the excellence of the performers, but also by the choice of unexpected venues and innovative visual art work, created by young yet exceptional and intriguing artist Jolita Vaitkutė.

We believe in music that promotes peace, goodness, love and admiration, in music that strikes us with awe or evokes thinking, and we hope that you too will open your hearts to the music sounding under the skies of Vilnius and dive into the pleasure of listening.

The opening of the Accordion Music Week will be the first occasion to sample delicacies of both music and foods. In the Beatos Virtuvė studio, as well as getting to know the program performers, you will also be able to taste their national dishes prepared in the company of the charming Beata Nicholson. While the guests will explore the virages of different cuisines, the performers will give a taste of their musical offerings, giving a short sample of what you will find on the music menu for the entire week.

Last year, music lovers in Geneva witnessed my own collaboration with the Signum saxophone quartet, and it will again blossom in our first joint ap­pearance in Lithuania this year. At the “Serious and frivolous things” concert you will hear original soundscapes that both encapsulate and liberate the hori­zons of the accordion and saxophone repertoires. The restless saxophone vir­tuosos will be followed by a delightful Norwegian duo Julie&Andreas and their shimmering sounds of harp and bandoneon will resonate in the Vilnius Central Railway Station during the rush hour. Dreamily humming a lullaby to the re­viving railway station area, we will make a spin to the Lithuanian mythology in the surreal performance of “Earth Asked People To Die”. In this tale told by accordion and voice, Tadas Motiečius and Dovilė Kazonaitė will perform the Suite of Stories by Feliksas Bajoras, enhanced by their own mystical im­provisations. Improvisation will also strongly characterize the appearance of Gorka Hermosa and the Malandro Club in the open-air Summer terrace of the Vilnius Teachers’ House. The Spanish and Basque rhythms and melodies will surely leave no one indifferent. The youngest music lovers as well as mature enthusiasts will also be welcome at our traditional Accordion Marathon – an accordion fiesta lasting up to 7 hours that gathers professionals and amateurs on one stage to share the joy of music making. And this is all for “music closer to us.”

I hope that the Accordion Music Week 2016 will flash with a plenty of new experiences and impressions created and beautiful performed by exciting and internationally renowned musicians in the programme this year.

Martynas Levickis
Artistic Director

Programa

Programme

08 22

MUZIKINIAI SKONIŲ VIRAŽAI | MUSICAL VIRAGES OF TASTES

18 val. | 6 pm @ Kulinarijos studija „Beatos virtuvė“ | „Beatos virtuvė“ studio

 

Beata Nicholson (Lietuva)
Martynas Levickis (Lietuva)
Saksofonų kvartetas Signum (Slovėnija/Vokietija/Italija):
Blaž Kemperle, Erik Nestler, Alan Lužar, Guerino Bellarosa
Instrumentinis trio Malandro Club (Ispanija):
Gorka Hermosa, Alberto Vaquero, Javier Mayor
Instrumentinis duetas Julie&Andreas (Norvegija):
Julie Rokseth, Andreas Rokseth
Dovilė Kazonaitė ir Tadas Motiečius (Lietuva)

Muzikos ir maisto mišinys bei tikrų tikriausias tautinės įvairovės kokteilis – toks bus „Akordeono muzikos savaitės“ atidarymas, kviesiantis originaliai ir iš arti susipažinti su būsimų koncertų atlikėjais. Vakarui skonį suteiks gar­džios kulinarinės improvizacijos, diriguojamos pačios Beatos Nicholson ir lydimos „Akordeono muzikos savaitės“ programos degustacijos.

Įėjimas tik su kvietimais

Beata Nicholson (Lithuania)
Martynas Levickis (Lithuania)
Signum saxophone quartet (Slovenia/Germany/Italy):
Blaž Kemperle, Erik Nestler, Alan Lužar, Guerino Bellarosa
Malandro Club instrumental trio (Spain):
Gorka Hermosa, Alberto Vaquero, Javier Mayor
Julie&Andreas instrumental duo (Norway):
Julie Rokseth, Andreas Rokseth
Dovilė Kazonaitė ir Tadas Motiečius (Lithuania)

A mix of music and food, and a true and genuine cocktail of national diver­sity – such will be the opening evening of Accordion Music Week, where you will have the chance to get to know the performers of the festival this year. The taste of the evening will be complemented by delicious culinary improvisations conducted by charming Beata Nicholson and accompa­nied by samplings of the Accordion Music Week program.

Admission by invitation only

08 23

RIMTI IR NERIMTI REIKALAI | SERIOUS AND FRIVOLOUS THINGS

19 val. / 7 pm @ Vilniaus paveikslų galerijos kiemas | Vilnius Picture Gallery courtyard

 

Martynas Levickis (akordeonas, Lietuva)
Saksofonų kvartetas Signum (Slovėnija/Vokietija/Italija):
Blaž Kemperle (sopraninis saksofonas)
Erik Nestler (altinis saksofonas)
Alan Lužar (tenorinis saksofonas)
Guerino Bellarosa (baritoninis saksofonas)

Stilius, jaunystė ir drąsa – scenoje susitinka penki žavūs džentelmenai juo­dais drabužiais!

Didžiajame „Akordeono muzikos savaitės“ gala koncerte – visoje Europoje graibstomas saksofonų kvartetas Signum bei akordeono virtuozas Martynas Levickis. Bendras atlikėjų pasirodymas aprėps plačius muzikos horizontus – klasikinės muzikos meistriškumą, jaunatvišką nuotykių dvelksmą ir polėkį su vyrišku maksimalizmo prieskoniu…

Reikalus džentelmenai aptars garsų dialogais – rimtais ar nerimtais, bet tikrai šarmingais!

Programoje J. S. Bach, I. Albéniz, A. Piazzolla, G. Gershwin

Bilieto kaina: 11–31 Eur

Martynas Levickis (accordion, Lithuania)
Signum saxophone quartet (Slovenia/Germany/Italy):
Blaž Kemperle (soprano saxophone)
Erik Nestler (alt saxophone)
Alan Lužar (tenor saxophone)
Guerino Bellarosa (baritone saxophone)

Style, youth and courage – five charming gentlemen in black meet on the stage!

Probably the largest scale concert of Accordion Music Week. The Signum saxophone quartet in demand all over Europe, and accordion virtuoso Martynas Levickis will meet on one stage and present you with broad mu­sical horizons – mastery of classical music, a breath of adventure and spicy youthful maximalism…

The gentlemen will hold a discussion of sounds – call it serious or frivolous but surely charming

Music of J. S. Bach, I. Albéniz, A. Piazzolla, G. Gershwin

Ticket prices: 11–31 Eur

08 24

PIKO VALANDA | RUSH HOUR

20 val. / 8 pm @ Vilniaus geležinkelio stoties laukiamoji salė  | Vilnius Railway station Departure waiting room

 

Instrumentinis duetas Julie&Andreas (Norvegija):
Julie Rokseth (arfa)
Andreas Rokseth (bandoneonas)

Erdvėje, kurioje laikas turi kitokį svorį, savais keliais traukia žmonių minios, o bruzdesiui nėra pabaigos – Geležinkelio stotyje – pasirodys svajingas bei jaukus duetas iš Norvegijos – Julie&Andreas. Nuo ilgesingos lopšinės miestui iki aistringo tango Stoties rajonui rimstančio piko minutėse šiau­rietiškas duetas kvies įsiklausyti, ką šnabžda peronai ir miesto ritmo liudi­ninkėmis tapusios laukiamojo sienos.

Ši piko valanda – kvietimas pasinerti į muziką, įsiliesiančią į miesto ritmą ir pripildysiančią centrines Vilniaus arterijas.

Programoje A. Piazzolla ir originali dueto kūryba

Bilieto kaina: 12 Eur

Julie&Andreas instrumental duo (Norway):
Julie Rokseth (harp)
Andreas Rokseth (bandoneon)

Can you imagine music in a space where time has a different weight and crowds of people travel their own ways in a bustle that never ends? A dreamy and delightful duo from Norway – Julie&Andreas will perform at the Vilnius Central railway station connecting their music and the city rhythm. From a wistful lullaby for the city to a passionate tango for the station area – through the minutes of the subsiding peak, the Nordic duo will invite you to stop for a while and listen to the whistles of platforms and whispers of waiting room walls.

This is the rush hour – an invitation to dive into the music, breathing in the cosmopolitan rhythm and filling the arteries of central Vilnius.

Music of A. Piazzolla and original creative works of the duo

Ticket price: 12 Eur

08 25

SIURREALISTINĖ MISTERIJA „ŽEMĖ PRAŠĖ, KAD ŽMONĖS MIRTŲ“ | SURREAL MYSTERY: EARTH ASKED PEOPLE TO DIE

19 val. / 7 pm @ Energetikos ir technikos muziejus | The Energy and Technology Museum

 

Dovilė Kazonaitė (sopranas)
Tadas Motiečius (akordeonas)

Ką pasakytų žemė, gavusi progą kalbėti žmogui?

Teatrališka vokalo ir akordeono muzikos sintezė į vieningą pasakojimą suves baugiausius tautosakos elementus bei šiurpius gamtos personažus. Ši mis­tika dvelkiančių garsų visuma – tautosakos klodų išgyvenimas per siaubo prizmę.

Atėjo laikas išgirsti, ką žemė turi mums pasakyti.

Programoje F. Bajoro „Sakmių suita“ ir kiti kūriniai

Bilieto kaina: 12 Eur

Dovilė Kazonaitė (soprano)
Tadas Motiečius (accordion)

What would the earth say if it could talk to humans?

This theatrical fusion of vocal and accordion music blends the most mys­tified Lithuanian folklore elements and horrific nature characters into a single story.

It’s time to hear what the earth has to tell us.

Stories Suite by F. Bajoras and other works

Ticket price: 12 Eur

08 26

FIESTA DE LA NOCHE: GORKA HERMOSA + MALANDRO CLUB

20 val. / 8 pm @ Vilniaus mokytojų namų vasaros terasa |  Vilnius Teachers’ House Summer terrace

 

Instrumentinis trio Malandro Club (Ispanija):
Gorka Hermosa (akordeonas)
Alberto Vaquero (trimitas)
Javier Mayor (kontrabosas)

Į sostinę atvyksta karšta kompanija – miesto orą virpins ispaniškos aistros sklidinas trio Malandro Club! Trys Baskų krašto vyrai, šiltas rugpjūčio va­karas ir laiko tėkmę garsų fiestoje užrakinantys ritmai… Vasaros pabaigą nuspalvinsiančiame koncerte šokiams, kokteiliams ir stogus kilnojančiai muzikai nebus pabaigos! Paskutinis vasaros penktadienis ir aistringas „Akordeono muzikos savaitės“ akordas – tinkamiausias metas pietietiškai pašėlti!

Programoje autoriniai kūriniai 

Bilieto kaina: 10–15 Eur

Malandro Club instrumental trio (Spain):
Gorka Hermosa (accordion)
Alberto Vaquero (trumpet)
Javier Mayor (contrabass)

A hot company comes to the capital: the city air will quiver welcoming the passionate Spanish trio – Malandro Club! Three men on stage, hopefully a warm summer evening and musical rhythms locking up the flow of time in the fiesta of sounds… In a concert celebrating one of the last summer evenings the music, dancing, accompanied by some drinks should create a perfect festive mood and allow to enjoy last moments of the hot season! In these passionate chords performed by Gorka Hermosa and Malandro Club the Accordion Music Week will round off the official programme of the week. Hopefully the night will be a blast of inspiration for the next year.

Original Works by authors

Ticket prices: 10–15 Eur

08 27

AKORDEONISTŲ MARATONAS | ACCORDION MARATHON

15 val. / 3 pm @ Šv. Kotrynos bažnyčia | St. Catherine’s Church

 

Dalyvauja Lietuvos akordeonistai

Tradiciškai festivalį uždarysiantis maratonas – edukacinė ir entuziazmo kupina akcija, į vieną vietą subursianti būrį akordeono muzikos aistruolių iš visos Lietuvos. Įvairaus amžiaus atlikėjai, marga programa ir stebinantys debiutai – rekordų knygą papuošęs „Akordeonistų maratonas“ bus kupi­nas staigmenų!

Renginys nemokamas

Participants — Lithuanian accordionists

The marathon, traditionally closing the festival, is an educational event full of enthusiasm, bringing together in one place accordion beginners, students, professionals and accordion music fans from all over Lithuania. Artists of all ages, a varied programme and surprising debuts – the Accor­dion Marathon, national record winning concert by its’ length, will surely be full of surprises as ever! Come and support the young generation of musicians making their debuts on concert stage.

Free admission

FESTIVALIO KOMANDA | FESTIVAL TEAM

 

Meno vadovas / Artistic director
Martynas Levickis

Festivalio direktorius / Festival director
Vadimas Vystavkinas
+37067703574

Festivalio koordinatorės / Festival coordinators
Eglė Karpavičiūtė
+37063995079
Agnė Šlivinskaitė
+37062162222

Techninių darbų vadovas / Stage manager
Robertas Riabovas
+37067398461

Rinkodaros vadovas /  Head of marketing
Liutauras Galinis
+37062701048

Festivalio dizaineris / Festival designer
Pijus Kibildis

{

muzika arčiau mūsų… | music closer to us...